Historie města

Již před rokem 1218 založil Přemysl Otakar I. Mikulovský hrad, aby mohl zajistit zemskou hranici mezi Moravou a Rakouskem.

Skály, na nichž byl postaven, dosud nesou gotické obranné věže. Později získal královský hrad za věrné služby lénem Jindřich z Liechtensteina a krátce na to se město stalo důležitým hospodářským centrem Moravy.

V 15.století do města přišli Židé a židovská obec se postupně dostala do čela moravského Židovstva. V letech 1553 - 1573 působil v Mikulově také legendární rabi Löw, údajný tvůrce pražského Golema.

historie-mesta

V roce 1524 přišli do města novokřtěnci, kteří se během svého stoletého působení zasloužili o rozvoj řemesel a vinařských tradic. Mikulovští habáni prosluli svým keramickým fajánsovým nádobím, které okouzluje dodnes svou dokonalostí tvarů a svítivě bílou polevou - fajánsí.

V roce 1575 prodali Liechtensteinové mikulovské panství Dietrichteinům, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Jejich erb se dvěma vinařskými noži se stal součástí městského znaku. Zřejmě nejvýznamnější osobou, která vtiskla městu nynější podobu a proslulost, byl kardinál František Dietrichstein. Ten, jakožto zástupce císaře na Moravě z Mikulova učinil neoficiální hlavní město celé země. Mikulovský zámek se stal také místem jednání státního významu. Právě zde v roce 1753 přijala Marie Terezie hold moravských stavů. Po bitvě u Slavkova tu v prosinci 1805 podepsal Napoleon mírovou smlouvu s Rakouskem.

V roce 1952 byl Mikulov prohlášen Městskou památkovou rezervací.

Informace o zpracování osobních údajů

Hliniště 25, 692 01 Mikulov na Moravě, Česká republika
+420 519 510 103, +420 728 161 541
pension.crhan@seznam.cz

Copyright 2014 © Pension CRHAN
vytvořil www.pixelhouse.cz